Върни се горе

“Избор на изпълнител за упражняване на авторски надзор по време на СМР в спешните отделения на болници и ЦСМП/ФСМП на територията на Северозападен район в изпълнение на проект „Подкрепа за развитие на системата за СМП“ по ОПРР 2014-2020 г.“

УИН в РОП 00080-2019-0039

Обявление за поръчка
pdf файл, 7,2 MB, качен на 30.12.2019

pdf document

Документация за обществена поръчка
pdf файл, 26,8 MB, качен на 31.12.2019

pdf document

Образци на документи
docx файл, 535,5 KB, качен на 31.12.2019

docx document

еЕЕДОП
zip файл, 84,4 KB, качен на 31.12.2019

zip document

Проект на договор
docx файл, 552,2 KB, качен на 31.12.2019

docx document