Върни се горе

Извършване на строително-монтажни работи за нуждите на извънболничните структури на спешната помощ на територията на Северозападен район за планиране, в изпълнение на Проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“ по ОПРР2014-2020г

Публикувано в АОП под № 00080-2019-0020

Решение за откриване на процедурата
pdf файл, 328,0 KB, качен на 19.08.2019

pdf document

Обявление за поръчка
pdf файл, 1,2 MB, качен на 19.08.2019

pdf document

Документация за обществена поръчка
pdf файл, 1,1 MB, качен на 19.08.2019

pdf document

Техническа спецификация
pdf файл, 1,3 MB, качен на 19.08.2019

pdf document

еЕЕДОП
zip файл, 90,6 KB, качен на 19.08.2019

zip document

Образци на документи
doc файл, 619,5 KB, качен на 19.08.2019

doc document

Проект на договор
docx файл, 564,7 KB, качен на 19.08.2019

docx document