Върни се горе

Упражняването на авторския надзор по силата на договори, сключени между ръководителите на 12 (дванадесет) болнични и здравни заведения, от една страна, и проектантите от друга.

00080-2012-0072