Върни се горе

Покупка на горива чрез стокова борса за нуждите на автопарка на Програма „Превенция и контрол на ХИВ и СПИН“ и Програма „Укрепване на националната програма по туберкулоза”

Публикувано в АОП с №00080-2015-0004

Решение
pdf файл, 1,7 MB, качен на 27.01.2015

pdf document

Спецификация
pdf файл, 1,3 MB, качен на 27.01.2015

pdf document