Върни се горе

  • Сключване на договор

    • Обновено

    Договор
    pdf файл, 1,6 MB, качен на 09.12.2014

    pdf document

Обучение на 462 лекари и медицински специалисти от спешните отделения на 33 лечебни заведения в изпълнение на проект BG051РО001-6.02.02“ПУЛСС-Практически увод в лечението на спешните състояния” по ОП „Развитие на човешките ресурси 2007-2013г.”

Публикувано в АОП с №00080-2014-0046

Покана
pdf файл, 3,3 MB, качен на 13.11.2014

pdf document

Образци на документи
docx файл, 210,9 KB, качен на 13.11.2014

docx document

Решение №РД-11-57
pdf файл, 999,9 KB, качен на 13.11.2014

pdf document