Върни се горе

  • СПРАВКА ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ

    • Обновено

  • РД 11-161/16.03.2015

    • Обновено

Доставка на лекарствени продукти, отпускани по реда на Наредба 34/25.11.2005 г.

Доставка на лекарствени продукти, отпускани по реда на Наредба 34/25.11.2005 г. за реда за заплащане от републ. бюджет за лечението на бълг. граждани за заболявания извън обхвата на задължителното здр. осигуряване, за лечение на пациенти със СПИН, туберкулоза, психични и поведенчески разстройства, дължащи се на употреба на опиоиди, синдром на зависимост за 2015 г.

Публикувано в АОП с №00080-2015-0014

Покана
pdf файл, 3,4 MB, качен на 24.04.2015

pdf document

Решение №РД-11-209
pdf файл, 1,1 MB, качен на 24.04.2015

pdf document

Образци
docx файл, 67,7 KB, качен на 24.04.2015

docx document

Договор
pdf файл, 704,9 KB, качен на 26.06.2015

pdf document