Върни се горе

Избор на изпълнител за застраховане имуществото на Министерството на здравеопазването и персонала на ЦСМП през 2016 г.

Публикувано на страницата на АОП под № 00080-2015-0046

Решение № РД-11-619 от 28.12.2015 г.
pdf файл, 296,4 KB, качен на 28.12.2015

pdf document