Върни се горе

  • Договор

    • Обновено

    Договор
    pdf файл, 145,0 KB, качен на 01.02.2016

    pdf document

Доставка на топлинна енергия с топлоносител и гореща вода за топлоснабдяваните имоти, която МЗ заплаща по еднокомпонентна цена, предвидена в Закона за енергетиката

Публикувано на сайта на АОП под №00080-2015-0044

Решение
pdf файл, 320,5 KB, качен на 22.12.2015

pdf document