Върни се горе

Допълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник

Покана
pdf файл, 3,9 MB, качен на 12.06.2014

pdf document

Решение
pdf файл, 263,5 KB, качен на 12.06.2014

pdf document

Образци на документи
pdf файл, 776,1 KB, качен на 12.06.2014

pdf document

Информация за изпълнен договор
pdf файл, 379,4 KB, качен на 13.11.2015

pdf document