Върни се горе

  • плащане по договор РД 11-417

    • Обновено

„Избор на изпълнител за предоставяне на неуниверсални пощенски услуги за нуждите на Програмите, финансирани от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария по три обособени позиции”, по три обособени позиции

 Регистрирана в АОП под 9044268

Публична покана
pdf файл, 301,8 KB, качен на 27.07.2015

pdf document

Документация към публична покана
docx файл, 127,7 KB, качен на 27.07.2015

docx document