Върни се горе

  • плащания по договор РД 11-642

    • Обновено

Абонаментна поддръжка на софтуерен продукт – Check Point и абонаментна поддръжка на сървър SunFireX4100, за нуждите на Министерство на здравеопазването

Публична покана
pdf файл, 515,3 KB, качен на 28.02.2013

pdf document

Документация към публична покана
docx файл, 81,3 KB, качен на 28.02.2013

docx document