Върни се горе

 • Справка за извършени плащания

  • Обновено

 • Плащане РД 11-122/8.7.2015

  • Обновено

 • Плащане РД 11-121 /8.7.2015

  • Обновено

 • Информация за извършени плащания

  • Обновено

 • Протокол

  • Обновено

  Протокол
  pdf файл, 591,2 KB, качен на 27.01.2015

  pdf document
 • Разяснение

  • Обновено

  Разяснение
  pdf файл, 109,1 KB, качен на 13.01.2015

  pdf document

Избор на оператор на обществена клетъчна телекомуникационна мрежа с национално покритие за връзка с подвижни абонати, оперираща по стандарт GSM - по три обособени позиции

Публикувано в АОП с №9037989

Публична покана
pdf файл, 231,5 KB, качен на 13.01.2015

pdf document

Приложение към публична покана
docx файл, 48,7 KB, качен на 13.01.2015

docx document

Образци и проект на договор
docx файл, 54,9 KB, качен на 13.01.2015

docx document

Методика за оценка
docx файл, 19,3 KB, качен на 13.01.2015

docx document