Върни се горе

Избор на оператор на обществена клетъчна телекомуникационна мрежа с национално покритие за връзка с подвижни абонати, оперираща по стандарт GSM - по три обособени позиции

Регистрирана в АОП под №9037292

Публична покана
pdf файл, 230,6 KB, качен на 10.12.2014

pdf document

Приложение към публична покана
pdf файл, 650,0 KB, качен на 10.12.2014

pdf document

Образци и проект на договор
docx файл, 53,6 KB, качен на 10.12.2014

docx document

Методика за оценка
docx файл, 19,0 KB, качен на 10.12.2014

docx document