Върни се горе

 • Договор

  • Обновено

  Договор
  pdf файл, 436,3 KB, качен на 23.12.2015

  pdf document

  Приложения
  pdf файл, 3,4 MB, качен на 23.12.2015

  pdf document

Консултантска помощ по заявка за изготвяне на тръжна документация на обществени поръчки за доизграждане на Национална здравна информационна система

    Публикуванона сайта на АОП под № 9047155

Публична покана
pdf файл, 1,3 MB, качен на 28.10.2015

pdf document

Приложения към публичната покана
pdf файл, 8,5 MB, качен на 28.10.2015

pdf document

Образци
docx файл, 59,1 KB, качен на 28.10.2015

docx document

Отговор на постъпило искане на разяснение
pdf файл, 56,7 KB, качен на 03.11.2015

pdf document

Протокол от работата на комисията
pdf файл, 129,5 KB, качен на 11.11.2015

pdf document