Върни се горе

  • Протокол

    • Обновено

    Протокол
    pdf файл, 509,9 KB, качен на 08.07.2014

    pdf document

Избор на външни консултанти по Програма BG07 "ИНИЦИАТИВИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ"

Програмата е финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г.

Публична покана
pdf файл, 147,5 KB, качен на 26.06.2014

pdf document

Документация към публична покана
doc файл, 202,5 KB, качен на 26.06.2014

doc document