Върни се горе

Поръчката се отнася до сгради на Министерство на здравеопазването, находящи се на адрес: гр. София, пл. „Св. Неделя” 5 и бул. „Ал.Стамболийски” 39 и бояджийски работи на помещения, находящи се на адрес: ХІ ти етаж от „Сграден комплекс Център по хигиена”, гр. София, ул.”акад. Ив. Гешов” 15.

Публична покана
pdf файл, 884,8 KB, качен на 08.02.2013

pdf document

Публична покана
doc файл, 57,5 KB, качен на 08.02.2013

doc document

Приложение
doc файл, 237,0 KB, качен на 08.02.2013

doc document

Образец на декларация за оглед
docx файл, 12,8 KB, качен на 08.02.2013

docx document

Приложение 1
doc файл, 52,0 KB, качен на 08.02.2013

doc document

Приложение 2
xls файл, 29,0 KB, качен на 08.02.2013

xls document

Проект на договор
docx файл, 37,4 KB, качен на 08.02.2013

docx document

Лице за контакт
doc файл, 22,0 KB, качен на 08.02.2013

doc document

Съобщение за класиране
pdf файл, 39,0 KB, качен на 10.02.2013

pdf document