Върни се горе

Обявление за предварителна информация 

На основание чл. 74, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, се публикава настоящото обявление за предварителна информация.

Пълна информация за Дейност № 6, която е предмет на възлагане е публикувана в ИСУН 2020, на посочения по-долу линк:

http://2020.eufunds.bg/bg/0/0/Project/Details?contractId=WPrKUeV8x1Y%3D

Обявление за предварителна информация
pdf файл, 118,0 KB, качен на 31.10.2017

pdf document