Върни се горе

Индикативните оферти моля да изпратите в срок до 17:30 часа на 29.03.20189 г., на адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ №5, на вниманието на Кирил Ананиев, министър на здравеопазването, както и копия на документен формат на електронна поща: bkasheva@mh.government.bg  За допълнителна информация и контакти тел.: 02/9301466.