Върни се горе

ПОКАНА за представяне на оферти за обществена поръчка с предмет: "Избор на изпълнител за извършване на външна оценка на одитната дейност на Звено „Вътрешен одит“ на Министерството на здравеопазването."

Покана
pdf файл, 1,1 MB, качен на 10.01.2019

pdf document