Върни се горе

Индикативните оферти, следва да бъдат изпратени в срок до 17.30 часа на 12.07.2019 г., на адрес: гр. София, пл. „Св. Неделя“ № 5, на вниманието на г-жа Жени Начева, заместник-министър, както и в електронен формат на електронна поща: phristova@mh.government.bg. За допълнителна информация и контакт: Павлина Христова, главен експерт, дирекция „Международни проекти и програми“, Министерство на здравеопазването, тел. за връзка: 02/ 93-01-206

Технически характеристики
pdf файл, 38,9 KB, качен на 04.07.2019

pdf document