Върни се горе

Индикативните оферти, следва да бъдат изпратени в срок до 17.30 часа на 25.03.2019 г., на адрес: гр. София, пл. „Св. Неделя“ № 5, на вниманието на г-жа Жени Начева, заместник-министър, както и копия в документен формат на електронна поща: igospodinov@mh.government.bg и mapavlova@mh.government.bg. За допълнителна информация и контакт: Иван Господинов, държавен експерт, дирекция „Международни проекти и електронно здравеопазване“, Министерство на здравеопазването, тел. за връзка: 02/ 93-01-300 и Марта Павлова, старши експерт, дирекция „Международни проекти и електронно здравеопазване“, Министерство на здравеопазването, тел. за връзка: 02/ 93-01-206.