Върни се горе

Индикативните оферти, следва да бъдат изпратени в срок до 17.30 часа на 05.09.2019 г. на адрес: гр. София, пл. “Света Неделя“№ 5 на вниманието на г-жа Жени Начева, заместник-министър на МЗ или в електронен формат на електронна поща: apemov@mh.government.bg . За допълнителна информация и контакт: Атанас Пемов, директор на дирекция „Стопански дейности“ в МЗ.

Покана
pdf файл, 1,3 MB, качен на 28.08.2019

pdf document