Върни се горе

Индикативните оферти, следва да бъдат изпратени в срок до 17.30 часа на 29.11.2019 г. на адрес: гр. София, пл. “Света Неделя“№ 5 на вниманието на г-жа Жени Начева, заместник-министър на МЗ и в електронен формат на електронна поща: iteh@mh.government.bg дирекция „Електронно здравеопазване"
 

Покана
pdf файл, 1,4 MB, качен на 21.11.2019

pdf document