Върни се горе

Индикативните оферти, следва да бъдат изпратени в срок до 17.30 часа на 16.08.2019 г., на адрес: гр. София, пл. „Св. Неделя“ № 5, на вниманието на г-жа Жени Начева, заместник-министър.

За допълнителна информация и контакт: Иван Господинов, държавен експерт, дирекция „Международни проекти и програми“, Министерство на здравеопазването, тел. за връзка: 02/ 93-01-300.