Върни се горе

Решение, Обявление и Приложения 1,2,3
pdf файл, 10,2 MB, качен на 01.02.2011

pdf document

Проект на договор
doc файл, 66,5 KB, качен на 01.02.2011

doc document

Оферта
doc файл, 34,0 KB, качен на 01.02.2011

doc document

Предлагана цена
doc файл, 31,5 KB, качен на 01.02.2011

doc document

Указания за изготвяне на офертата
doc файл, 55,0 KB, качен на 01.02.2011

doc document

Сведения за участника
doc файл, 35,0 KB, качен на 01.02.2011

doc document

Образец на декларация 1
doc файл, 35,0 KB, качен на 01.02.2011

doc document

Образец на декларация 2
rtf файл, 43,2 KB, качен на 01.02.2011

rtf document