Върни се горе

Позиция 1. „Текущ ремонт и преустройство на помещения от партерен етаж във връзка с базирането на сектор за палиативни грижи” по програма „УНПТБ”. Позиция 2. “Текущ ремонт и преустройство на помещения от трети етаж във връзка с базирането на сектор за лечение на болни с множествена лекарствена резистентност” по програма „ПКТБ”

Обявление
pdf файл, 3,9 MB, качен на 05.12.2011

pdf document

Решение
pdf файл, 1,5 MB, качен на 05.12.2011

pdf document

Приложения
pdf файл, 2,0 MB, качен на 05.12.2011

pdf document

Образец 1
doc файл, 32,5 KB, качен на 05.12.2011

doc document

Образец 2
doc файл, 27,0 KB, качен на 05.12.2011

doc document

Образец 3
doc файл, 36,5 KB, качен на 05.12.2011

doc document

Количествени сметки
pdf файл, 7,2 MB, качен на 05.12.2011

pdf document

Количествени сметки - партер
pdf файл, 10,3 MB, качен на 05.12.2011

pdf document