Върни се горе

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на автоматизирани системи за нуждите на Програма "ПКТБ"

Разяснение
pdf файл, 117,0 KB, качен на 24.07.2009

pdf document

Документация
doc файл, 375,0 KB, качен на 24.07.2009

doc document

Образец сведения за участника
doc файл, 32,5 KB, качен на 24.07.2009

doc document

Проект на договор
doc файл, 77,5 KB, качен на 24.07.2009

doc document

Декларация по чл. 47
rtf файл, 41,6 KB, качен на 24.07.2009

rtf document

Обявление
pdf файл, 523,2 KB, качен на 24.07.2009

pdf document

Решение
pdf файл, 172,4 KB, качен на 24.07.2009

pdf document