Върни се горе

Процедура на договаряне без обявление с предмет "Доставка на лекарства по Приложение №1 и Приложение №1а към чл.2, ал.2 на Наредба № 34 от 25.11.2005 г. за реда за заплащане от републиканския бюджет на лечението на български граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване (обн. ДВ, бр.95/2005 г., посл. изм. ДВ. бр.96/2008 г.) по прекратени позиции на проведени открити процедури за 2009 г.

Решение
pdf файл, 259,1 KB, качен на 29.12.2008

pdf document

Документация
zip файл, 2,0 MB, качен на 29.12.2008

zip document

Покана
doc файл, 38,0 KB, качен на 29.12.2008

doc document