Върни се горе

Избор на изпълнител за предоставяне на пощенски услуги (приемане, пренасяне и доставка на кореспонденция, документи и други пощенски пратки) за нуждите на Министерство на здравеопазването

Обявление
doc файл, 47,5 KB, качен на 27.04.2010

doc document

Приложение 1
doc файл, 41,0 KB, качен на 27.04.2010

doc document

Приложение 2
doc файл, 60,0 KB, качен на 27.04.2010

doc document

Образец 1-Декларация по чл.47,ал.1 и ал.2 от ЗОП
doc файл, 34,5 KB, качен на 27.04.2010

doc document

Образец 2-Декларация по чл.47,ал.5 от ЗОП
doc файл, 35,0 KB, качен на 27.04.2010

doc document

Образец 3-Сведения за участника
doc файл, 36,0 KB, качен на 27.04.2010

doc document