Върни се горе

Избор на изпълнител за осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина на служители от Министерство на здравеопазването до края на 2009 г .