Върни се горе

Избор на изпълнител за доставка и монтаж на 22 броя кабини за взимане на храчки за нуждите на Програма „Подобряване контрола на туберкулозата в България” в 21 лечебни заведения на територията на страната”

Заповед
pdf файл, 1,5 MB, качен на 21.07.2009

pdf document

Договор
doc файл, 79,5 KB, качен на 21.07.2009

doc document

Техническа спецификация
xls файл, 55,0 KB, качен на 21.07.2009

xls document

Покана за представяне на предложение
doc файл, 56,5 KB, качен на 21.07.2009

doc document

Образец 3 – Ценова оферта
doc файл, 36,0 KB, качен на 21.07.2009

doc document