Върни се горе

На 23 април, от 9 до 17 часа, в Националния дворец на културата, София, зала 3 ще се проведе Неформално заседание на Съвета на министрите на здравеопазването.

Дневният ред предвижда дискусия на тема здравословно хранене при децата – един от приоритетите на Българското председателство на Съвета на ЕС в сектор здравеопазване, като ще бъде поставен акцент върху предлагането на здравословна храна за децата.  Дебатите по темата ще се проведат в рамките на първия панел от програмата – „Здравословно бъдеще за Европа: здравословно хранене при децата“ (9.30 – 12.15 часа).

По време на Неформалния съвет ще бъде дискутирана и ефективността на лекарствените продукти и достъпността им, включително в контекста на финансовата устойчивост на здравните системи. Обсъжданията ще се проведат по време на втория панел – „Здравето като истински победител: ефективност, наличност и достъпност на лекарствени продукти“, който ще започне от 14.00 часа.

Министрите на здравеопазването на държавите от ЕС ще обърнат специално внимание и на бъдещето на здравеопазването в рамките на общността.

В рамките на събитието е предвидена пресконференция с начален час 16.30 часа.

С програмата на Неформалния съвет на министрите на здравеопазването можете да се запознаете от прикачения файл.

Програма
PDF файл, 426,8 KB, качен на 13.04.2018

pdf document

Министри обсъдиха приноса на EС в здравословното хранене при децата и ефективността и достъпността на лекарствените продукти

 

Предизвикателствата пред Европейския съюз в здравословното хранене при децата и ефективността и достъпността на лекарствата, както и възможните пътища за справяне с тях бяха обсъдени по време на неформална среща на министрите на здравеопазването на Европейския съюз днес в София. С темата за здравословното хранене при децата бяха поставени актуални за бъдещето на ЕС въпроси за необходимостта от инвестиция в младото поколение, ролята на ориентирана към целите на здравеопазването Обща селскостопанска политика, възможностите за синхронизиране целите на научните изследвания и реалните потребности на здравната политика.

Конкурентоспособността и бъдещето на ЕС зависят от инвестицията в бъдещето на младото поколение. За да бъде тази инвестиция успешна, трябва да се гарантира здравето на децата. Важна предпоставка за това са здравословното хранене и наличието на храна с високо качество. В този смисъл, ключово значение за успеха на една политика по превенция има ролята на средата“.

Това посочи министърът на здравеопазването Кирил Ананиев на пресконференция след срещата.

Основните дискусии между министрите откроиха важната роля на средата и предлагането на здравословни продукти като фактор за по-ефективни политики по превенция на хроничните болести. В центъра на дебатите бяха възможностите за увеличаване предлагането на здравословни храни, включително чрез една Обща селскостопанска политика, ориентирана към целите на здравеопазването. Беше подчертано значението на отговорните практики на производителите, включително по отношение на маркетинга, ориентиран към децата – една от най-уязвимата група потребители.

Имахме продуктивен дебат относно бъдещето на здравеопазването на ниво ЕС. Тази тема ще намери своето продължение с достатъчно публичност по време на редовния Съвет на здравните министри на 22 юни в Люксембург. Като Председателство на Съвета сме убедени, че ЕС има нужда от повече видимост на политики, които работят в полза на хората. Здравната политика следва да бъде сред тях“, посочи още министър Ананиев.

Обект на интензивен дебат бяха и онези аспекти на лекарствената политика, върху които трябва да се съсредоточат инициативите на ЕС при съобразяване с националните компетенции. Важна част от дискусията беше необходимостта от защита на доверието на пациентите и регулаторите в лекарствената политика. Министрите обсъдиха проблемите, свързани с ефективността и достъпността на лекарствените продукти, включително проблемите за пациентите, провокирани от паралелен експорт на лекарства. В тази връзка особено важно е сътрудничеството между държавите-членки.

Министър Ананиев проведе двустранна среща със здравния министър на Германия Йенс Шпан

 

В рамките на неформалната среща на министрите в София, част от календара на Българското председателство на Съвета на ЕС, министърът на здравеопазването на Р България проведе двустранна среща с делегация от Германия, начело с федералния министър Йенс Шпан.

Двамата министри обсъдиха редица ключови въпроси, касаещи сътрудничеството на ниво ЕС и двустранното сътрудничество. Сред темите на разговор бяха законодателното предложение за оценка на здравните технологии, по което Германия е с негативна позиция, както и възможностите за експертен обмен в сферата на лекарствената политика. Бяха обсъдени възможностите за ограничаване на паралелния експорт, както и редица въпроси от финансов характер.

Министрите намериха редица допирни точки, които да осигурят основа за ползотворно сътрудничество в бъдеще. Министър Шпан изрази подкрепата си за добрата организация на Българското председателство, като заяви подкрепа от германска страна.