Върни се горе

Методика за субсидиране на лечебните заведения през 2018 г.

Заповед № РД-01-93/29.03.2018 г.
За утвърждаване на Методика за субсидиране на лечебните заведения през 2018 г.
PDF файл, 456,8 KB, качен на 30.03.2018

pdf document

Заповед № РД-01-161/06.06.2018 г.
За изменение и допълнение на Заповед № РД-01-93/29.03.2018 г. за утвърждаване на Методика за субсидиране на лечебните заведения през 2018 г.
PDF файл, 1,1 MB, качен на 07.06.2018

pdf document

Заповед № РД-01-178/29.06.2018 г.
за изменение и допълнение на Заповед № РД-01-93/29.03.2018 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-01-161/06.06.2018 г. за утвърждаване на Методиката за субсидиране на лечебни заведения през 2018 г.
PDF файл, 100,8 KB, качен на 29.06.2018

pdf document

Заповед № РД-01-234/10.08.2018 г.
за изменение и допълнение на Заповед № РД-01-93/29.03.2018 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-01-161/06.06.2018 г. и № РД-01-178/29.06.2018 г. за утвърждаване на Методиката за субсидиране на лечебни заведения през 2018 г.
PDF файл, 136,7 KB, качен на 10.08.2018

pdf document

Заповед № РД-01-271/11.09.2018 г.
за утвърждаване на Указания за извършване на контрол върху дейността на лечебните заведения по Методиката за субсидиране на лечебните заведения през 2018 г.
PDF файл, 1,3 MB, качен на 11.09.2018

pdf document

Заповед № РД-01-392/27.12.2018 г.
за допълнение на Заповед № РД-01-93/29.03.2018 г. за утвърждаване на Методика за субсидиране на лечебни заведения през 2018 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-01-161/06.06.2018 г., Заповед № РД-01-178/29.06.2018 г. и Заповед № РД-01-234/10.08.2018 г.
PDF файл, 34,1 KB, качен на 31.12.2018

pdf document

Приложения
PDF файл, 751,3 KB, качен на 02.04.2018

pdf document

Образец на договор за субсидиране
DOCX файл, 33,9 KB, качен на 29.08.2018

docx document

Списъци на ЛЗ субсидирани по Методиката за субсидиране на лечебните заведения през 2018 г.