Върни се горе


18.11.2009 г.

Одобрен е проект на Споразумение 
в областта на здравеопазването между Правителството на Република България и Правителството на Френската република. Това е първият договорен документ в тази област с Франция. Досега сътрудничеството се осъществяваше под формата на участия в конференции и обмен на специалисти. В рамките на изпълнението на българо-френски проекти през последните години са осъществени активен обмен и обучение на медици в областта на трансплантациите, болничния мениджмънт и грижите за деца със специални нужди.

Предвижда се двете страни да си сътрудничат в организацията и финансирането на болничните заведения,  електронизацията на здравната система, достъпа до медицинското обслужване и акредитация на лечебните заведения. Ще се обменя информация по най-важните теми и проекти в областта на общественото здраве в общоевропейски план, както и информация и документи за подпомагане на България при ефективното трансгранично сътрудничество със съседни страни.  Конкретните дейности за изпълнение на Споразумението ще бъдат уточнени в едногодишна програма.
Разходите, свързани с неговото изпълнение, които са ангажимент на българската страна, ще бъдат осигурени в рамките на одобрения бюджет на Министерство на здравеопазването.

 

Сподели в: