Върни се горе

Министерският съвет прие Решение за предложение до Народното събрание за ратифициране на Споразумение, с което Европейската комисия се упълномощава да предлага на участващите държави членки и да сключва от тяхно име предварителни споразумения за покупка на ваксини („Advance Purchase Agreement“) с техни производители с цел държавите членки да се снабдят с ваксини в борбата с пандемията от COVID-19.

Въз основа на Споразумението, Комисията се упълномощава да сключи от името на участващите държави членки предварителни споразумения за покупка с производители на ваксини с цел да се снабдят с ваксини за целите на борбата с пандемията COVID-19 на ниво на Съюза.

Участващите държави членки, а не Комисията, ще придобият дози ваксини от производителите на базата на предварителни споразумения за покупко-продажба, освен ако не е договорено друго. Следователно всички политики за ваксинация остават по преценка за участващите държави членки.

Инициативата на Европейската комисия е свързана със затрудненията на държавите членки (в т.ч. и България) по време на пандемия от COVID-19 и цели да се осигурят антивирусни ваксини.

Участието на Република България в Споразумението би осигурило по-добър достъп на страната до необходимите ваксини, в условия на недостиг и при възможно най-добри условия. През последната грипна пандемия 2009-2010 г. Република България бе поставена в неравнопоставено положение за достъп до антивирусни средства и в невъзможност да осигури необходимите количества медикаменти, поради ограничен производствен капацитет в световен мащаб, както и поради наличието на дългосрочни споразумения на някои от производителите с държави членки и наложенцдабрани за продажба преди задоволяване на местния пазар.

Сподели в: