Върни се горе

Министерският съвет прие Решение за предложение до Народното събрание за ратифициране на Споразумение за препродажба на ваксини от и между Република България и Кралство Норвегия относно препродажба на дози ваксини на Moderna Switzerland GMBH срещу COVID-19. Споразумението предвижда препродажба на 100 000 дози от ваксината Spikevax. В горепосоченото споразумение е предвидено всички разходи за доставката да бъдат поети от Кралство Норвегия. Споразумението беше подписано от Република България и от Кралство Норвегия на 19.08.2021 г. въз основа на Решение на Министерския съвет № 614 от 18.08.2021 г.

Правителството при също така Решение за одобряване на проект на Тристранно споразумение за дарение на ваксини срещу COVID-19 между Република България, Народна република Бангладеш и АстраЗенека, и проект на Двустранно споразумение за дарение на ваксини срещу COVID-19, произведени от АстраЗенека, между Република България и Народна република Бангладеш, като основа за водене на преговори. Проектите на споразумения предвиждат дарение на 270 000 дози ваксина Vaxzevria. В горепосочените споразумения е предвидено всички разходи за доставката да бъдат поети от Народна република Бангладеш.

Сподели в: