Върни се горе

С решение №129 от 16 февруари 2017 г. правителството определи вицепремиера по социални политики и служебен министър на здравеопазването д-р Илко Семерджиев за председател на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет.

Съветът е координиращ и консултативен орган, който подпомага Министерския съвет в разработването и провеждането на държавната политика по етническите и интеграционните въпроси, на основата на сътрудничество между държавните органи и сдруженията на български граждани, принадлежащи към етнически малцинства, и други юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, които работят в областта на междуетническите отношения и защитата правата на човека.

 

Още новини от Министерския съвет относно здравеопазването вижте тук.

Сподели в: