Върни се горе

30 януари 2013 г.

    Правителството промени от публична в частна държавна собственост статута на имот в София и реши той да бъде апортиран в капитала на Специализираната болница за активно лечение по сърдечно-съдови заболявания „Света Екатерина” ЕАД. 
    Имотът – два блока с обща разгърната застроена площ от 2800 кв. м, са разположени изцяло във вътредворното пространство на комплекса „Александровска болница”. Във функционално отношение те представляват разширение, неразделна част от сградата на болница „Св. Екатерина”. В тях са разположени лечебно-диагностични и административно-стопански структури, в които се извършва съществена част от дейността на лечебното заведение. 
    С три други решения правителството даде съгласието си „Български пощи” ЕАД да продаде свои имоти. Първите два са терени – единият е застроен с четири бунгала и се намира в землището на с. Бойково, община „Родопи”, а върху другия има КПП, авторемонтна работилница, трафопост и гараж и е в промишлена зона „Марийно” на Димитровград. На търг с тайно наддаване ще бъде продаден апартамент от 88 кв. м в бл. 28 на столичния квартал „Младост 1”, а на правоимащ наемател – апартамент от 44 кв. м в русенския квартал „Дружба-3”. 
   Продажбите ще позволят на държавното дружество да реализира приходи, необходими за дейността му.

Сподели в: