Върни се горе

17 Октомври 2012

Считано от 1 ноември 2012г. ще бъдат увеличени възнагражденията на работещите в държавните психиатрични болници, в Националния център по трансфузионна хематология и в районните центрове по трансфузионна хематология, реши правителството. За целта се извършват промени на средствата за персонал по бюджета на Министерство на здравеопазването за 2012 г.
Предвиденото увеличение на разходите за персонал се извършва чрез вътрешни компенсирани промени и е за сметка на намаление на капиталовите разходи на Министерство на здравеопазването за 2012 г. Не се нарушава бюджетната рамка и разходите се запазват в обема на утвърдените бюджетни кредити на Министерство на здравеопазването.
С промените се постига по-справедливо разпределяне на финансовия ресурс в системата на здравеопазването и се изпълнява политиката на правителството за повишаване на доходите на работещите в лечебните заведения съобразно възможностите на бюджета.

Сподели в: