Върни се горе

Министерският съвет прие Постановление за одобряване на промени по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2022 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество и Решение за увеличаване на капитала на „БУЛ БИО - НЦЗПБ“ ЕООД, гр. София.

С постановлението се одобряват промени по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2022 г. за допълнителни плащания в частта на финансирането на бюджетното салдо за сметка на централния бюджет в размер на 7 560 000 лв., за увеличаване на капитала на „БУЛ БИО - НЦЗПБ“ ЕООД, гр. София.

С решението се дава съгласие за увеличаване на капитала на „БУЛ БИО - НЦЗПБ“ ЕООД, гр. София, с парична вноска в размер на 7 560 000 лв. Увеличаването на капитала ще се извърши чрез записване на нови дялове с номинална стойност 10 (десет) лева всеки един.

Със средствата от увеличението ще се финансира изграждане на хладилна инсталация за съхранение на човешка кръвна плазма, необходима за производството на човешки кръвни продукти като Имуновенин-интакт 5% IgG 50g/l инфузионен разтвор и Албумин 20% ББ, които са стратегически продукти за системата на здравеопазването в България.

Сподели в: