Върни се горе

31.08.2011 г.

Кабинетът утвърди подписаното през юни т. г. и през март 2010 г. споразумение между  между правителствата на България и Франция в областта на здравеопазването.

Споразумението регламентира сътрудничеството в области като организация и финансиране на болничните заведения, електронизация на здравната система, достъп до медицинско обслужване и акредитация на лечебните заведения. Страните ще обменят информация по най-важните теми и проекти в областта на общественото здраве, както и за подобряване координацията на управлението на здравните рискове в общоевропейски план. Регламентиран е обменът на документи и експерти с цел подпомагане на България при ефективно трансгранично сътрудничество със съседни страни. Конкретните дейности за изпълнение на Споразумението ще бъдат уточнени в едногодишна програма.

Сподели в: