Върни се горе

5.01.2011 г.

Министерският съвет одобри
Постановление за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Изпълнителната агенция по трансплантация.

С промените се разширява обхвата на дейностите които ще финансира Център "Фонд за трансплантация". Занапред той ще поема лечението на пациенти, които се нуждаят от подготвителни медицински грижи у нас преди изпращането им за трансплантация в чужбина.  В момента повечето от тези процедури се осигуряват по линия на НЗОК или МЗ. Въпреки това възникват случаи, в които няма осигурено държавно финансиране за нужните медицински грижи до извършване на трансплантацията. От сега нататък тези ситуации ще се покриват от Фонда за трансплантации. По този начин ще се осигурят всички нужни грижи за пациентите. Финансирането ще става в рамките на утвърдения бюджет на Фонда.

Също така  изпълнителният директор на ИАТ занапред ще проверява документацията на лечебните заведения за съответствие на заявените разходи с извършените дейности за трансплантации. Прецизират се и функциите на ИАТ в областта на дейностите по осигуряване на качество и безопасност на трансплантациите.

Сподели в: