Върни се горе

23 Август 2012

С един представител на Министерството на труда и социалната политика се увеличава съставът на Комисията по прозрачност по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. Това предвиждат промени в правилника за условията и реда за работа на Комисията.

Комисията по прозрачност е органът, пред който може да се обжалват решенията на Комисията по цени и реимбурсиране

Комисията вече ще се състои от 13 членове, включително председател и заместник-председател. Министерството на здравеопазването има в нея трима представители, а Изпълнителната агенция по лекарствата и НЗОК - по двама. По един представител имат МТСП, БЛС, БЗС, БФС, представителните организации за защита правата на пациентите и организациите на фармацевтичната индустрия.
Членовете на комисията са с мандат четири години като на всеки две години една втора от състава на комисията се обновява. С промените се доразвива редът за смяна на половината от членовете на всеки две години като се въвежда провеждането на жребий и срок (до 14 дни), в който квотодържателите следва да посочат новите си представители.
Сподели в: