Върни се горе


25.03.2010 г.

Министерският съвет
прие Решение за допълнение на Приложение № 3 и Приложение № 5 на Концепцията за преструктуриране на системата за болнична помощ. С новия документ средствата от европейските фондове ще се насочат към лечебни заведения, доказали потенциал да запазят своята финансова стабилност и да гарантират ефективност на използваните обществени ресурси. За ефективно и бързо преструктуриране на системата средствата ще се инвестират в по-малък брой болници. Целта е да се задоволят потребностите на населението от високотехнологична болнична помощ. 
Предвижда се преобразуване на лечебните заведения във всеки един еврорегион по Закона за приватизацията и следприватизационния контрол. Това ще гарантира тяхната стабилност и устойчивост, без риск от нецелесъобразно разпределение в усвояване на средствата.

 

Сподели в: