Върни се горе

Правителството прие решение, с което определя за университетска Специализираната болница за активно лечение по онкология в София.

Съгласно Закона за лечебните заведения, университетски болници са многопрофилни или специализирани болници, в които, след акредитация, се осъществяват дейности по клинично обучение на студенти и докторанти по медицина, дентална медицина, фармация и здравни грижи, както и следдипломно обучение.

Сподели в: