Върни се горе

29 Август 2012

Одобрен беше и проектът на план за сътрудничество между двете министерства на здравеопазването в областта на здравеопазването и медицинската наука. Като приоритетни области в него са посочени финансирането на здравеопазването, спешната медицина и ролята на парамедиците в спешната помощ, превенцията на хронични заболявания и психичното здраве. Документът предвижда сътрудничество и в областта на контрола на заразните болести и лекарствената политика.  
Насърчава се научният обмен между медицински институти от Израел и национални центрове по проблемите на общественото здраве от България. Двете страни ще обменят информация за здравното законодателство, основните насоки на здравната политика и по въпроси, свързани с организацията на лечебната и профилактична дейност.

Сподели в: