Върни се горе

4.07.2012 г.


Правителството одобри промени в Правилника за прилагане на Закона за ветераните от войните, които отразяват влезлите в сила от 1 юли т. г. законови изменения. С тях ветераните от войните придобиват право на медицинска и дентална помощ за всички дейности извън обхвата на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК.
Допълнителните здравни услуги ще се предоставят по ред и списък, определяни ежегодно от министъра на здравеопазването. Те ще са за сметка на държавния бюджет и ще се изплащат чрез бюджета на МЗ. Редът за предписване, отпускане и контрол на лекарствените продукти и на денталната помощ ще се определя с наредба на министрите на здравеопазването, на финансите и на отбраната. Финансирането на тези дейности ще се осъществява от Агенцията за социално подпомагане (АСП).
 С допълненията в правилника се регламентира изплащането на еднократна целева помощ за погребение при смърт на ветеран от войната. Тя ще бъде получавана от наследниците му чрез АСП.

Сподели в: