Върни се горе

Министерският съвет прие Решение за промяна в състава на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти. На мястото на проф. Илко Гетов, дф за председател на съвета е определена чл.- кор. проф. Мила Власковска.

Проф. Власковска е възпитаник на Медицински университет - София, където придобива образователно-квалификационна степен магистър по медицина. През годините е придобила образователна и научна степен доктор по фармакология, доктор на медицинските науки, професор към Катедрата по фармакология и токсикология, член- кореспондент на Българска академия на науките. Участвала е в проекти на редица университети в Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Швеция и Германия. Проф. Власковска е била заместник-министър на здравеопазването в периода 2009-2010 г. Към момента осъществява активна преподавателска дейност. Владее английски, руски, немски и шведски езици.

Сподели в: