Върни се горе


26.11.2009 г.

Постановление
на Министерския съвет регламентира промени в Устройствения правилник на Министерството на здравеопазването. С тях се прецизират функциите на отделните дирекции, съобразно приоритетите, свързани с преструктуриране на сектора и осигуряване на качествено медицинско обслужване. 
Правилникът структурира Министерството на здравеопазването в 16 дирекции при оптимален брой на дирекциите от общата администрация – 4. Възлага се на една от дирекциите от общата администрация, в която са концентрирани служители с юридическо образование, управлението на човешките ресурси и едновременно с това осъществяването на процесуално представителство на министъра и ведомството. Съчетаването на задачи с нормотворчески и с процесуален характер и предоставянето им на дирекция с опит и организация да ги реализира, е значително по-ефективно и в пълно съответствие с целта за оптимизация на структурата на ведомството.

                                              

Сподели в: