Върни се горе

Правителството прие тарифа за таксите, които се събират по Закона за лечебните заведения и Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки. Това се налага заради законодателните промени, в следствие на които досега осъществявани административни услуги от Изпълнителна агенция по трансплантация и от регионалните здравни инспекции вече ще се изпълняват от новосъздадената Изпълнителна агенция „Медицински надзор“.

С Постановлението се определя размерът на държавните такси, които Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ ще събира.

По предложение на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ министърът на здравеопазването ще издава разрешенията за осъществяване на лечебна дейност на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологични центрове, домовете за медико-социални грижи и диализните центрове, както и осъществяването на дейност от тъканните банки. До момента тази функция е изпълнявала Изпълнителната агенция по трансплантация.

Дейностите по асистирана репродукция ще се разрешават като част от режима по регистрация на лечебните заведения за извънболнична помощ, съответно разрешение за осъществяване на лечебна дейност от лечебните заведения за болнична помощ. До момента министърът на здравеопазването е издавал отделно разрешение за това.

Тези нормативни промени налагат определянето на нови държавни такси, съобразени с правомощията на компетентните органи.

 

 

Сподели в: